Giá thị trường xi măng Vicem giữ ổn định

Giá bán lẻ trên thị trường, theo báo cáo của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, giá bán lẻ xi măng tháng 9/2015 vẫn giữ ổn định so với tháng 8/2015; tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến từ 1.050.000 -1.550.000 đồng/tấn; tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 1.460.000 -1.850.000 đồng/tấn.

gia-thi-truong-xi-mang-vicem-giu-dinh

So với cùng kỳ tháng 9/2014, mức giá hiện nay tại các nhà máy sản xuất kinh doanh xi măng cao hơn 50.000 đồng/tấn (riêng xi măng Hải Vân bao PCB 40 thấp hơn 25.000 đồng/tấn) so với cùng kỳ năm 2014; giá bán lẻ xi măng trên thị trường cao hơn khoảng 40.000 – 50.000 đồng/tấn.

Giá bán xi măng tại các nhà máy của Vicem tháng 9/2015 ổn định so với tháng 8/2015. Cụ thể như sau: (ĐVT: đồng/tấn)

Trên thị trường, giá bán lẻ xi măng tại các địa phương ổn định, chỉ có một vài địa phương tăng nhẹ trong tháng 5/2015 (Long An, Vũng Tàu, Phú Thọ tăng 20.000-30.000đồng/tấn). Tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến từ 1.050.000 – 1.550.000 đồng/tấn; tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 1.460.000 -1.850.000 đồng/tấn.

Nguyên nhân, theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, do một số yếu tố như giá thành nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất cơ bản ổn định nên các nhà máy sản xuất kinh doanh xi măng tiếp tục duy trì ổn định giá bán.

Dự báo, tháng 10/2015, giá bán xi măng tại các công ty sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng ổn định./.