Sản lượng xi măng cung vẫn vượt cầu

Số liệu của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, trong 10 tháng năm 2015, tổng lượng xi măng tiêu thụ toàn quốc đạt 58,6 triệu tấn đạt 80% kế hoạch năm.

san-luong-xi-mang-cung-van-vuot-cau

Theo ước tính của Bộ Xây dựng, sản lượng tiêu thụ xi măng năm 2015 đạt khoảng 72-74 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2014. Trong đó, nhu cầu tiêu thụ xi măng nội địa đạt 53 – 54 triệu tấn, xuất khẩu đạt 19 – 20 triệu tấn.

sản lượng tiêu thụ xi măng năm 2016 tăng so với năm nay nhưng theo Bộ Xây dựng một số nhà máy xi măng trên cả nước vẫn không thể hoạt động hết công suất vì cầu trên thị trường không theo được cung. Tính đến cuối năm 2015, cả nước có 76 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất thiết kế đạt 81,56 triệu tấn/năm.

Để bình ổn thị trường xi măng trong năm 2016, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Hiệp hội Xi măng Việt Nam chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất xi măng trên toàn quốc giảm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, hoàn thiện mạng lưới kinh doanh để giảm chi phí lưu thông, chi phí bán hàng.

Bên cạnh đó, bộ sẽ kiểm tra, rà soát các dự án xi măng dự kiến đầu tư trong giai đoạn từ nay đến 2020, tổng hợp, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho tạm dừng, giãn, hoãn tiến độ các dự án không đủ điều kiện đầu tư.