Tag: gạch thân thiện môi trường

Gạch thân thiện với môi trường sẽ có mặt trên thị trường vào năm sau

Khởi động từ năm 2012, tại Bắc Carolina, Mỹ, cuộc cách mạng về vật liệu xây dựng nhằm hướng tới giảm lượng phát thải carbon bằng cách sử dụng gạch từ cát và vi khuẩn thay cho gạch truyền thống,