Tag: sản lượng

Ngành thép sẽ gặp khó khăn do dư cung trong năm 2016

Cụ thể: các doanh nghiệp không chịu cắt giảm sản lượng để giữ vững thị phần. Giá bán thành phẩm thép tiếp tục giảm theo xu hướng của giá nguyên liệu đầu vào. Nguồn cung dồi dào từ trong và

Xuất khẩu xi măng đạt 69,2% kế hoạch năm

Thị trường xuất khẩu sản phẩm xi măng lại giảm hơn so với cùng kỳ năm 2014. Nếu như giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm xi măng năm 2014 đạt gần 1 tỉ USD thì giá trị kim

Giá bán xi măng trong nước giữ ổn định

Theo số liệu của Vụ Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng) ước sản phẩm xi măng tiêu thụ trong tháng 10/2015 là 6,37 triệu tấn, bằng 115% so với tháng 9/2015. Con số này chỉ đạt 83% nếu so

Sản lượng xi măng cung vẫn vượt cầu

Số liệu của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, trong 10 tháng năm 2015, tổng lượng xi măng tiêu thụ toàn quốc đạt 58,6 triệu tấn đạt 80% kế hoạch năm. Theo ước tính của Bộ Xây dựng, sản lượng

Xuất khẩu xi măng còn nhiều khó khăn

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), doanh nghiệp chiếm 35% thị phần xi măng cả nước cho biết, tính đến hết tháng 9/2015, VICEM tiêu thụ hơn 18 triệu tấn sản phẩm, trong đó xuất khẩu