Tag: sản phẩm lát

Tiêu chuẩn mới về bê tông từ Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ

Theo Giám đốc Kỹ thuật thuộc Viện nghiên cứu Vật liệu Bê tông lát vỉa hè tự liên kết, David R.Smith, đã có những thất bại trong việc tìm ra vật liệu lát trong những năm qua, một phần là