Tag: thị trường

Đầu tư dự án sân golf cho đến năm 2020

Theo đó, sẽ bổ sung thêm 28 sân golf vào quy hoạch với tổng diện tích đất xây dựng là 3.812ha, nâng tổng số sân golf đến năm 2020 là 115 sân. Theo bộ này, 115 dự án xây dựng

Sở hữu căn hộ Nano giá chỉ hơn 700 USD

Tata mong muốn sẽ bán nhà cho những người có thu nhập thấp hay các dự án quy hoạch khu dân cư cho hàng triệu người vô gia cư của chính phủ Ấn Độ để có thể xóa được những

Thị trường cốt liệu bê tông xây dựng toàn cầu được định giá 350 tỷ USD

Phát triển cơ sở hạ tầng và các dự án đổi mới là yếu tố chính tạo nhu cầu về cốt liệu bê tông cho các thị trường lớn trên thế giới. Xây dựng các công trình thương mại, xây

Giá thị trường xi măng Vicem giữ ổn định

Giá bán lẻ trên thị trường, theo báo cáo của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, giá bán lẻ xi măng tháng 9/2015 vẫn giữ ổn định so với tháng 8/2015; tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện

Mức tiêu thụ xi măng nội địa tăng trưởng ổn định

Theo số liệu của Vụ Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng) ước sản phẩm xi măng tiêu thụ trong tháng 10/2015 là 6,37 triệu tấn, bằng 115% so với tháng 9/2015. Con số này chỉ đạt 83% nếu so

Giá bán xi măng trong nước giữ ổn định

Theo số liệu của Vụ Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng) ước sản phẩm xi măng tiêu thụ trong tháng 10/2015 là 6,37 triệu tấn, bằng 115% so với tháng 9/2015. Con số này chỉ đạt 83% nếu so

Sản lượng xi măng cung vẫn vượt cầu

Số liệu của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, trong 10 tháng năm 2015, tổng lượng xi măng tiêu thụ toàn quốc đạt 58,6 triệu tấn đạt 80% kế hoạch năm. Theo ước tính của Bộ Xây dựng, sản lượng