Tag: thử nghiệm

Thử nghiệm thành công bê tông uốn cong có độ bền vững cao

Một loại bê tông mới đang được phát triển nhằm giảm hơn một nửa thời gian xây dựng các công trình đường bộ. Vật liệu mới này có tính bền vững cao hơn và giúp tiết kiệm thời gian bảo