Tag: tiêu thụ gạch

Tiêu thụ gạch không nung vẫn còn chậm

Nguyên nhân chính vẫn là tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật để đưa gạch không nung vào công trình còn nhiều bất cập. Chẳng hạn như sự cố nứt tường tại 6 công trình sử dụng ngân sách