Tag: xi măng Vicem

Giá thị trường xi măng Vicem giữ ổn định

Giá bán lẻ trên thị trường, theo báo cáo của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, giá bán lẻ xi măng tháng 9/2015 vẫn giữ ổn định so với tháng 8/2015; tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện