Tag: xuất khẩu khoáng sản

Xuất khẩu cát nhiễm mặn tại Quảng Bình và Khánh Hòa

Việc xuất khẩu cát nhiễm mặn thu được trong quá trình thực hiện các dự án trên theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng