Thí điểm đấu giá quyền khai thác cát tại Hà Nội

Theo kế hoạch này, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, phiên đấu giá chỉ được thực hiện sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt Dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn đến năm 2020.

thi-diem-dau-gia-quyen-khai-thac-cat-tai-ha-noi

Bãi nổi lòng sông tại mỏ Long Biên, thuộc địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên trên diện tích đất 50ha, với tiềm năng khoáng sản khoảng 500.000m3. Mỏ này hiện chưa được khai thác. Tuy chưa xây dựng mức giá khởi điểm nhưng thành phố cũng tính toán sau đấu giá dự kiến sẽ thu về khoảng 450 triệu đồng.

Theo kế hoạch này, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, phiên đấu giá chỉ được thực hiện sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt Dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn đến năm 2020.

Ủy ban Nhân dân quận Long Biên có trách nhiệm đăng ký điểm mỏ đấu giá thí điểm vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đồng thời tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

Việc thực hiện thí điểm đấu giá nhằm tạo điều kiện cho hoạt động khai thác khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, đồng thời tăng thu cho ngân sách cho thành phố. Qua đó thành phố cũng rút kinh nghiệm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản.

Việc triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với cát san lấp tại các mỏ cát thuộc bãi nổi lòng sông Hồng sẽ tạo căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp giấy phép hoạt động khai thác cát san lấp theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các nhà đầu tư.